1
2
3
4
5

เลือกลักษณะธุรกิจของคุณ
และระบุที่อยู่ของร้านค้า

การส่งสินค้าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ บอกเราสักนิดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าของคุณ

ไปต่อ

การส่งสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ
สำหรับการขายสินค้าออนไลน์

บอกเราสักนิดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าของคุณ
และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ของร้าน

กลับ
ไปต่อ

โปรดใส่ข้อมูลสินค้าของคุณ
เพื่อให้เราทราบถึงคุณภาพของสินค้า
และเรื่องราวที่คุณภูมิใจ

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่โดดเด่นและมีคุณภาพของ ผู้ประกอบการ และต้องการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ “ชุมชนยิ้มได้”

ข้อมูลสินค้า *

โปรดระบุเบอร์ข้อมูลสินค้า เช่นวัตถุดิบหลัก ความเป็นมาของ ชุมชนและสินค้า สรรพคุณสินค้า เป็นต้น

การรับรองมาตรฐาน *

โปรดระบุข้อมูลการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้า โดยการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการรับรองจากหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนที่เป็นที่ยอมรับเท่านั้น เช่น การรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ), สินค้า OTOP, มผช. , มอก. , มาตรฐาน GMP, การรับรองมาตรฐาน สินค้าออร์แกนิค เป็นต้น

รูปภาพสินค้า *

โปรดแนบไฟล์รูปภาพสินค้าไม่เกิน 5 รูป

กลับ
ไปต่อ

ยินดีที่ได้รู้จักกัน
กรุณาแนะนำตัวเองกับเรา

บอกเราสักนิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เพื่อที่ทางเรา จะติดต่อคุณได้ในภายหลัง

ข้อมูลผู้สมัคร

โปรดระบุ ชื่อ – นามสกุล และช่องทางการติดต่อ ของผู้ประสาน งานหลัก ซึ่งสามารถให้ทาง บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) สามารถติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) *

โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน

Line ID *

โปรดระบุ Line ID ของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน

กลับ
ไปต่อ

ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคร้าบ
กรุณากรอกแบบสอบถามสั้น ๆ
ก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

กลับ
สมัคร